Registrace čtenáře

Žadatel o registraci ve věku 15 a více let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.

Registrovaným čtenářem se může stát žadatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice, který tuto skutečnost doloží :

 • a) občanským průkazem,
 • b) průkazem o povolení k pobytu,
 • c) průkazem o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu EU
 • d) průkazem žadatele o udělení azylu nebo

jiným dokladem vydaným Českou republikou, který dokládá, že žadatel získal právo pobytu v České republice na dobu alespoň 6 měsíců.

Není–li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zástupce.

Žadatel o registraci mladší 15 let musí vyplnit přihlášku a jejím předložením požádá knihovnu o registraci. Přihláška žadatele musí být písemně schválena zákonným zástupcem, který tímto přejímá odpovědnost za žadatele vůči knihovně.

Registrovaným čtenářem se žadatel stane po přijetí přihlášky knihovnou a vydáním čtenářského průkazu, získává čtenářská práva a povinnosti ve všech odděleních a pobočkách knihovny.

Čtenář při registraci zaplatí registrační poplatek, který jej opravňuje na využívání čtenářských práv po dobu jednoho roku. Při prodlužování registrace je čtenář povinen prokázat změnu nebo trvání identifikačních údajů.

Registrovaný čtenář má zejména právo na

 • a) dodržování knihovního řádu ze strany knihovny
 • b) poskytování služeb, určených všem uživatelům
 • c) poskytování služeb, určených pouze registrovaným čtenářům
 • d) zpracování osobních údajů

Povinností registrovaného čtenáře je

 • a) dodržovat knihovní řád
 • b) strpět zpracování svých osobních údajů dle ustanovení Zákona č.110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů
 • c) plnit včas a řádně své závazky vůči knihovně
 • d) pokud čtenář neplní včas a řádně závazky, může být do splnění těchto závazků zbaven čtenářských práv

Čtenářský průkaz

Čtenářským průkazem prokazuje registrovaný čtenář svá čtenářská práva.

Čtenářský průkaz je nepřenosný. Pouze v případech hodných zvláštního zřetele může čtenář požádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce (např. nemoc, staroba apod.).

Čtenář odpovídá za případné zneužití svého čtenářského průkazu. V případě nahlášené ztráty je knihovna povinna zablokovat čtenářské konto až do vystavení duplikátu.

Další stránky v nabídce

Nejpoužívanější štítky

akce besedy bookstart burzy čítálek čtení dařiště děti hearth.net hraní knihy paměť rukodělky soutěže tipy na čtení trénování paměti tvoření vyřazené knihy výstavy zpravodaj
facebook icon twitter icon

Kontakty do knihovny

home
Knihovna Václava Štecha Slaný
Masarykovo náměstí 159
274 01 Slaný
vedoucí knihovny: Zoja Kučerová
phone
312 522 238
phone_android
602 822 041
Úhrada čtenářských poplatků:

Čtenáři mohou platit své čtenářské poplatky prostřednictvím internetového bankovnictví na účet č. 19-0386317309/0800
variabilní symbol: 5112
specifický symbol: číslo čtenářské průkazky (ne čárkový kód)

Platba přes účet se na kontě čtenáře promítne vždy s odstupem jednoho týdne

Provozní doba knihovny   Prázdninová otevírací doba

  Dospělé odd. Dětské odd. Studovna
PO 9 - 18 9 - 16 9 - 18
ÚT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
ST ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
9 - 18 12 - 16 9 - 18
SO 9 - 12 ZAVŘENO 9 - 12