Informativní lekce

Přehled informativních lekcí

Vážení přátelé,
připravili jsme pro vás nabídku informativních lekcí pro předškolní děti z MŠ, žáky 1. až 9. tříd základních škol a studenty 1. až 4. ročníků. Uvedené cílové skupiny u každé lekce jsou pouze orientační, není problém vámi vybranou lekci přizpůsobit pro jinou věkovou hranici. Kromě stálých lekcí, budeme informovat na webových stránkách knihovny o našich dalších aktivitách. Zároveň si vás dovolujeme požádat, pokud budete mít zájem o informativní lekce, dejte nám prosím vědět alespoň 2 týdny předem na číslo 312 522 238, 602 822 041 nebo na e-mail info@knihovnaslany.cz. Případné připomínky nebo náměty zasílejte tamtéž. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci s vámi.

 

Informativní lekce pro základní školy

 

Název: Večerníček, jak ho neznáte

Lektor: Kateřina Nedvědová, Kateřina Mrvová-Krejčová

Podnázev: Večerníček trošku jinak
Cílová skupina: 1. třída 
Cíl: připomenout a ukázat dětem naše večerníčky, postavičky z večerníčků, pohádkové dvojice, krátké připomenutí toho, kdy a jak Večerníček vznikl
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: pracovní list, figurky a obrázky večerníkových postaviček, CD, pastelky, papíry,  knížky, výstavka knížek, hra – pohádkové dvojice

 

Název: Celé Česko čte dětem

Lektor: Kateřina Nedvědová, Kateřina Mrvová-Krejčová

V rámci akce „Celé Česko čte dětem“ Vám můžeme nabídnout návštěvu knihovnic v I. třídách s pohádkovým čtením a maňásky
Cílová skupina: 1. třída
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: knihy, maňásci

 

Název: Pohádkový svět

Lektor: Kateřina Nedvědová, Kateřina Mrvová-Krejčová

Podnázev: klasické pohádky pro nejmenší
Cílová skupina: 1. třída
Cíl: seznámit děti s klasickými pohádkami – K. J. Erben, B. Němcová
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: knihy, CD, loutky

 

Název: Vánoce

Lektor: Kateřina Nedvědová, Kateřina Mrvová-Krejčová

Podnázev: adventní období aneb Vánoce za dveřmi
Cílová skupina: 1. třída
Cíl: seznámit děti s obdobím adventu a vánočními zvyky
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: Betlém, knihy s vánoční tematikou

 

Název: Proč Kuba nechce spát?

Lektor: Kateřina Mrvová Krejčová, Kateřina Nedvědová

Cílová skupina: 3. – 4. třída
Cíl: Prostřednictvím příběhu z knihy dětem nenásilnou formou přiblížíme nebezpečí závislosti na počítačových hrách a jeho následky. Podpoříme kolektivní práce, ochotu pomáhat druhým a nebýt lhostejný k problémům (upevnění komunikace se spolužáky)
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: magnetická tabule, obrázky z knihy Kuba nechce spát + kniha, papíry na odpovědi + tužky pro děti, sáček na „problémy“, čtenářské kostky

 

Název: Krtkoviny

Lektor: K. Mrvová-Krejčová, K. Nedvědová

Podnázev: Krtek, jeho kamarádi a Zdeněk Miler
Cílová skupina: MŠ + 1.-3. třída
Cíl: hravou formou seznámit děti s ostatními postavičkami Z. Milera, vést je ke kolektivní práci-komunikativní kompetence, výtvarné dovednosti
Doba trvání: 45 minut
Prostředky: plyšové postavičky, obrázky, knihy, papíry a pastelky, soutěž

 

Název: Pražské pověsti

Lektor: Kateřina Mrvová Krejčová, Kateřina Nedvědová

Cílová skupina: 4. – 6. třída
Cíl: Zážitkové čtení s předvídáním dalšího vývoje textu, kolektivní práce s textem, prohlubování znalostí v oblasti národních pověstí, povzbuzení zájmu o četbu (nejen dobrodružných a napínavých příběhů) u dětí
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: Pražské pověsti – kniha, pracovní listy, tužky pro děti, čtenářské kostky

 

Název: Thomas Brezina – Hlas ze záhrobí

Lektor: Kateřina Mrvová Krejčová, Kateřina Nedvědová

Cílová skupina: 4. – 5. třída
Cíl: Propojování četby s vlastní zkušeností, předvídání, vytváření vlastního názoru, vzájemná komunikace s dětmi. Vzbuzení zájmu o četbu dobrodružných příběhů.
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: Kniha Klub Tygrů – Hlas ze záhrobí, lístečky, tužky, flipchart + křídy

 

Název: Neotesánek – PŘIPRAVUJEME !

Lektor: Kateřina Mrvová Krejčová, Kateřina Nedvědová

Cílová skupina: 2. – 3. třída
Cíl: Připomenutí pravidel slušného chování se základy etiky, kdy se děti učí jak se slušně chovat nejen mezi sebou nebo kamarády ale i doma, ve škole a k dospělým. Vzájemná komunikace mezi dětmi doplněná hraním scének
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: Knihy o etice (Draka je lepší pozdravi/D. Krolupperová, Neotesánek/I. Březinová), barevné fixy, papíry, obrázky, drobné oděvní doplňky

 

Název: Dětský hrdina

Lektor: Kateřina Mrvová Krejčová, Kateřina Nedvědová

Cílová skupina: 2. – 4. třída
Cíl: Přiblížíme si význam slov: „dětský hrdina“ – kdo to je a proč se stal hrdinou? Za pomoci knih si představíme takové, které děti znají, v krátkosti si o nich popovídáme + přečteme krátkou ukázku z vybrané knihy
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: Knihy s dětským hrdinou, papíry, tužky, flipchart + křídy

 

 

Název: Cestujeme světadíly

Lektor: Kateřina Mrvová Krejčová, Kateřina Nedvědová

Cílová skupina: 2. – 4. třída
Cíl: Hravou formou dětem přiblížíme knihy o světě, za pomoci čtené ukázky se budeme u dětí snažit podpořit zájem o dobrodružné a napínavé příběhy (čtení s předvídáním, rozvíjení fantazie, práce v kolektivu i samostatné uvažování), na závěr se ve skupinkách naučíme krátkou básničku
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: knihy: Cestujeme světadíly/S. Bumbová a Za chvíli jsme doma, jen si odskočíme do Afriky/O. Scherz, čtenářské kostky, magnetická tabule + obrázky

 

 

Název: Hlavičku mám na nápady, abych si vždy věděl rady

Lektor: Kateřina Nedvědová, Kateřina Mrvová-Krejčová

Podnázev: básničky, říkanky, hádanky aneb staňte se na chvíli básníkem
Cílová skupina: 2. třída
Cíl: děti se seznámí s básničkami, říkankami pro svoji věkovou kategorii, soutěž v hádankách, na závěr si děti samy zkusí složit básničku
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: papíry, podložky, tužky, knihy, výstavka knih

 

 

Název: Naši ilustrátoři Podnázev: ilustrátoři dětských knížek I. a II.

Lektor: Kateřina Nedvědová, Kateřina Mrvová-Krejčová

Cílová skupina: 2. – 5. třída
Cíl: seznámení dětí s našimi s nejznámějšími ilustrátory
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: pracovní list, tužky výstavka knih, obrázky ilustrátorů, clipchart, hra – přiřazování ilustrací ke správnému autorovi
( I.: A. Born, J. Lada, H. Zmatlíková, J. Trnka, Zd. Miler, R. Pilař
        II. Zd. Smetana, O. Sekora, Zd. Burian, J. Kalousek, C. Bouda, V. Jiránek)

 

 

Název: Knihovna známá i neznámá

Lektor: Kateřina Nedvědová, Kateřina Mrvová-Krejčová

Podnázev: exkurze i do prostor, které jsou neveřejné
Cílová skupina: 1. – 5. třída, 6. – 9. třída, SŠ
Cíl: získat nové informace o knihovně a seznámit se s jejím prostředím
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: pracovní listy, ukázky knih

 

Název: Regionální pověsti

Lektor: Kateřina Nedvědová, Stanislava Havlíčková

Podnázev: Václav Beneš Třebízský a jiní.
Cílová skupina: 6. – 9. třída  (příp. SŠ)
Cíl: seznámení s regionální literaturou Slaného a Slánska, pověst „Královka“
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: pracovní list, dataprojektor, četba ukázky, knihy na výstavku, hudební ukázka

 

 

Název: Nejstarší kronikář města Slaného Jindřich Hulinský

Lektor: Miloslava Najmanová

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ + SŠ
Cíl: připomenutí významné osobnosti Slaného
Doba trvání: 1 vyučovací hodina ( 45 minut)
Prostředky: pracovní list, dataprojektor, četba ukázky, výstavka knih a časopisů

 

Název: Webové stránky knihovny a on-line katalog

Lektor: Miloslava Najmanová, Lucie Steinbrecherová

Podnázev: lekce plná teorie, praxe a soutěž
Cílová skupina: 8. - 9. třída + SŠ
Cíl: získat samostatnost při vyhledávání knih a přehled o službách knihovny
Doba trvání: 1 vyučovací hodina (45 minut)
Prostředky: pracovní list, dataprojektor, počítače, Internet

Další stránky v nabídce

Nejpoužívanější štítky

akce angličtina besedy bookstart čítálek čtení děti dobrovolník hry ICM jazykový koutek knihy pobočka na dolíkách předčítání senioři soutěže tipy na čtení tvoření zábava zpravodaj
facebook icon twitter icon google+ icon

Kontakty do knihovny

home
Knihovna Václava Štecha Slaný
Masarykovo náměstí 159
274 01 Slaný
 
vedoucí knihovny: Zoja Kučerová
phone
312 522 238
phone_android
602 822 041

Provozní doba knihovny

  pro dospělé pro děti studovna
PO 9 - 18 9 - 16 9 - 18
ÚT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
ST ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
9 - 18 12 - 16 9 - 18
SO 9 - 12 ZAVŘENO 9 - 12