Upozornění - volné pracovní místo!

Vloženo: 7.02.2018, 10:28 (upraveno: 7.02.2018, 10:28)

MĚSTO SLANÝ
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: referent/ka Knihovny V. Štecha a Informačního centra

Místo výkonu práce: Městský úřad Slaný, Masarykovo nám. 160, 274 01 Slaný
Pracovní úvazek: 40 h/týden, na dobu určitou – jako zástup za MD a RD, zkušební doba 3 měsíce
Platová třída: 8, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., stupeň dle započítané praxe, přičemž po uplynutí sjednané zkušební doby lze přiznat osobní příplatek dle § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Termín nástupu: ihned, případně dle dohody
Náplň pracovní činnosti:
• zajišťování chodu Infocentra po Velvarskou branou vč. sobotních služeb a služeb ve vybraných svátcích
• účast na veletrzích cestovního ruchu
• spolupráce se složkami a organizacemi města, školami, obcemi v regionu
• správa webových stránek IC, Bohemia Centralis a sociálních sítí
• další nezbytná agenda IC

Obecné předpoklady:
• státní občan ČR, popř. cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR
• způsobilost k právním úkonům
• morální a trestní bezúhonnost

Jiné předpoklady:
• SŠ, VŠ vzdělání výhodou nejlépe v oborech zaměřených na cestovní ruch
• praxi v oblasti cestovního ruchu
• dobrou znalost anglického jazyka, ostatní výhodou
• výbornou znalost českého jazyka
• znalost v oblasti marketingu vítána
• dobrou znalost turistické nabídky Slaného a regionu střední Čechy - západ
• především pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, systematičnost, rychlou adaptabilitu a schopnost učit se novým věcem a dále se vzdělávat
• schopnost začlenění do týmové práce
• osobní předpoklady
• dobrou znalost práce na PC: MS Office (Word, Excel, Outlook, Publisher a PowerPoint), Internet
• řidičský průkaz skupiny B (aktivně)

Nabízíme:
• zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání a odborného růstu
• zaměstnání na dobu neurčitou
• pružné rozvržení pracovní doby
• 5 týdnů dovolené
• stravenky v hodnotě 90,- Kč
• možnost využití poukázek Ticket Benefits na sportovní, kulturní, zdravotní a společenské aktivity
• zázemí otevřeného a klientsky orientovaného úřadu
• příspěvek na rekreaci nezaopatřených dětí zaměstnanců
• možnost využití celé řady akreditovaných odborných kurzů a školení
• bezplatné, periodické, lékařské prohlídky
• možnost poskytnutí bezúročných půjček
• příspěvek na životní připojištění
• možnost využití podnikového rekreačního zařízení
K přihlášce připojte tyto doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, včetně telefonního a e-mailového kontaktu
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• kopie osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních
Uzávěrka písemných přihlášek do 2. 3. 2018 včetně.
Formulář přihlášky je k dispozici v podatelně Městského úřadu a na webových stránkách města.

Ihned po podání písemné přihlášky, jak poštou, tak i osobně, kontaktujte prosím paní Slapničkovou, odd. personálních a mzdových agend, tel. 312 511 141 - slapnickova@meuslany.cz

Doručovací adresa: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný (nebo osobně do podatelny MěÚ)
Obálku označte: „Výběrové řízení: referent/ka Knihovny V. Štěcha a Informačního centra“ s poznámkou „Neotvírat“.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodů zrušit, případně veškeré přijaté přihlášky odmítnout, a to kdykoliv v průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je též zveřejněno na elektronické úřední desce města Slaný na internetové adrese www.meuslany.cz.

První kolo výběrového řízení bude probíhat bez účasti uchazečů formou posouzení zaslaných písemných přihlášek a materiálů výběrovou komisí jmenovanou k tomuto účelu.

Vybraní uchazeči z prvního kola budou vyzváni telefonicky či e-mailem k účasti na výběrovém řízení k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí.

Ve Slaném dne 6. února 2018

Mgr. Jaroslav Brabec
tajemník MěÚ Slaný

Datum vyvěšení 06. 02. 2018

Kontakty do knihovny

home
Knihovna Václava Štecha Slaný
Masarykovo náměstí 159
274 01 Slaný
 
vedoucí knihovny: Zoja Kučerová
phone
312 522 238
phone_android
602 822 041

Provozní doba knihovny

  pro dospělé pro děti studovna
PO 9 - 18 9 - 16 9 - 18
ÚT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
ST ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO
ČT 9 - 18 12 - 17 9 - 18
9 - 18 12 - 16 9 - 18
SO 9 - 12 ZAVŘENO 9 - 12